CNC obrábacie centrum BIESSE –Rover S

CNC obrábacie centrum je moderné zariadenie, slúžiace na presné konštrukčné opracovanie naformátovaných nábytkových dielcov. Samotný stroj dokáže vďaka štítku s čiarovým kódom nalepeným na dielci určiť, akým spôsobom bude dielec opracovávať - vertikálne a horizontálne vŕtanie, lineárne a tvarové frézovanie, bočné dlabanie. Vysokú kvalitu a presnosť dosahujeme použitím diamantových nástrojov. CNC obrábacie centrum je nenahraditeľnou súčasťou našej výroby, nakoľko nám umožnuje zabezpečiť kvalitnú a rýchlu sériový výrobu.